Leverings- & kjøpsbetingelser


Vilkår for utleie av friluftsutstyr

Vi ber om at du som kunde leser nøye igjennom våre påmelding- og kjøpsbetingelser. Vi henviser til ordet «Booking» i våre påmelding- og kjøpsbetingelser, med det mener vi alle typer betalte arrangement / kurs som Fjell-Vandring AS arrangerer. Ved å fullføre et kjøp i vår nettbutikk, må du huke av for at du bekrefter å ha lest og forstått våre gjeldende vilkår og betingelser.

Oppdatert: 15.12.2018 – REV04

 1. Vilkår gjelder for
  1. Enhver som leier utstyr fra Fjell-Vandring AS, enten som forening, firma eller privatperson.
  2. Bestilling foregår på våre butikk-nettsider, www.butikk.fjell-vandring.net.
 1. Betalingsvilkår
  1. Dersom annet ikke er oppgitt, beregnes våre priser for utleieprodukter etter kalenderdager. For opphenting av utstyr dagen før, eller leie utover flere kalenderdager avtales pris på forhånd, og vil være fastsatt i kontrakt som utstedes ved leiestart. Våre nettsider vil til enhver tid være oppdatert med pris- og leieinformasjon.
  2. Vil tilbyr betaling via faktura eller Vipps. Av persondetaljer vil vi forespør deg om navn, e-postadresse, telefon og adresse – gjelder også for forening og firmakunder.
  3. Betalingsfrist 10 dager (firmakunder). Ved for sen innbetaling gjelder forsinkelsesrenter fastsatt i norsk lov. Privatkunder må forhåndsbetale faktura eller betale direkte med Vipps ved henting / reservering.
  4. Reklamasjon for utleie må rapporteres innen 5 dager fra utleiestart.
  5. Leietaker kan ikke kreve kontrakts beløp refundert, hverken delvis eller i sin helhet for ingen utleie, avkortet utleie eller ikke brukt utstyr.

 2. Bekreftelse – kjøp i vår nettbutikk
  1. Du vil umiddelbart etter at du har bestilt en tjeneste hos oss, motta en bekreftelse på e-postadressen du oppgav ved din bestilling, mottar du ikke denne må du se i din «Søppel-postkasse». Mottar du ingen e-post må du ta kontakt med oss.

   Alle våre bestillinger går til manuell kontroll og vil være ferdigbehandlet innen 24-timer. Kurs- og aktivitetsavgift må være betalt før oppstart.

 3. Ansvar, plikter og skader
  1. Fjell-Vandring AS med virksomhetens enkeltpersoner har ikke ansvar for ulykke, personskader og følgeskader ved bruk av leid utstyr. Leietaker er selv ansvarlig for å kontrollere at utstyr er i forsvarlig og sikkerhetsmessig god stand før bruk.
  2. Fjell-Vandring AS kontrollerer og sjekker utstyr før utleie, men av transport og sikkerhetsmessige årsaker hviler det hele og fulle ansvaret på leietaker.
  3. Leietaker plikter å inneha nødvendig kompetanse og eventuelle sertifisering for leid utstyr.
  4. Som leietaker plikter du å følge instruksjoner gitt for bruk og vedlikehold av utleid utstyr. Leietaker er ansvarlig for all skade på utstyr, unntaket er slitasje under normal bruk.
  5. Inngått utleiekontrakt gjelder mellom Fjell-Vandring AS og leietaker. Leid utstyr kan ikke leies videre, disponeres av andre enn leietaker selv eller fraktes ut av Norge (leie for utenlands må avtales særskilt).
  6. Ved skader, tyveri og hærverk på utstyr plikter leietaker å dekke omkostninger fastsatt i utleiekontrakt.
  7. Leietaker er pliktet å levere utstyr tilbake fri for skader og i rengjort tilstand. Om nødvendig kan Fjell-Vandring AS stille leietaker ansvarlig, og reparere skader og utføre nødvendig renhold på leietakers bekostning. Dersom reparasjon ikke er regningssvarende gjelder oppgitt erstatningsbeløp i utleiekontrakt (markedsverdi).
  8. Ved tyveri og hærverk plikter leietaker å melde fra omgående til politi og Fjell-Vandring AS.
  9. Leietaker er selv ansvarlig for å ha tegnet eventuelle nødvendige forsikringer for person og utstyr.

 4. Leietid og avbestilling
  1. Fra leiestart fastsatt i kontrakt, til utstyret er tilbakelevert til Fjell-Vandring AS sine lokaler, anses hele perioden som leietid. Leiekostnad for påfølgende kalenderdager i henhold til gjeldende prisliste på våre nettsider. Leietaker plikter å betale selv om utstyret ikke blir hentet, og ved for sen tilbakelevering kan det forekomme forsinkelsesgebyr samt gebyr for tapte leieinntekter.
  2. Avbestilling kan utføres frem til 7 kalenderdager før leiestart, med full refusjon av kontrakts beløp, mot et avbestillingsgebyr på kroner 300,-.
  3. Leietaker plikter å levere utstyr tilbake fritt for skader og i rengjort tilstand. Ved eventuelle oppståtte skader plikter leietaker å informere utleier.

 5. Force majeure
  1. Fjell-Vandring AS vil tilstrebe og levere alle ordrer, men kan ikke stilles ansvarlig for uforutsette hendelser som ikke kan kontrolleres eller unngås.

 6. Fjell-Vandring AS – Våre plikter
  1.  Fjell-Vandring AS er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader, tap og ulemper leietaker måtte ha dersom utleier ikke kan levere til avtalt tid – avtalt leiebeløp refunderes dersom leieperioden utgår i sin helhet.


Vilkår for våre kurs

 1. Vilkår gjelder for
  1. Enhver som bestiller og deltar på våre kurs fra Fjell-Vandring AS, enten som forening, firma eller privatperson.
  2. Bestilling foregår på våre butikk-nettsider, www.butikk.fjell-vandring.net.

 2. Ansvarsforhold
  1. Deltakere deltar på eget ansvar for alle våre kurs!
   Fjell-Vandring AS med enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle personskader, ulykker, uforutsette situasjoner og heller ikke de økonomiske konsekvenser som kan oppstå.

 3. Aldersgrense 
  1. Alle som bestiller  våre kurs via vår nettbutikk må være fylt 18 år. Deltakere under 18 år er selvsagt velkomne på våre kurs, men med foresatte som påmelder og betaler. Fyll inn kursdeltakers navn i feltet «Ordrenotater». Merk at enkelte kurs og aktiviteter kan ha egen aldersgrense – og da gjelder denne.

 4. Bindende bestilling
  1. Alle våre betalte kurs og aktiviteter har økonomisk bindende påmelding. Dersom ditt kjøp er utført via Vipps forbeholder vi oss retten til å reservere ditt beløp i inntil 3 måneder før det eventuelt trekkes fra din konto, hvis nødevendig. Aldersgrense 18år for kjøp over Internett i vår nettbutikk.

 5. Avmelding – refusjon av innbetalt beløp
  1. Din påmelding er økonomisk bindende og innbetalt beløp refunderes ikke. Du vil få tilbud om å delta på et tilsvarende kurs kostnadsfritt, dersom annet ikke er avtalt / beskrevet i aktuelt kurs.

 6. Bekreftelse – kjøp i vår nettbutikk
  1. Du vil umiddelbart etter at du har bestilt en tjeneste hos oss, motta en bekreftelse på e-postadressen du oppgav ved din bestilling, mottar du ikke denne må du se i din «Søppel-postkasse». Mottar du ingen e-post må du ta kontakt med oss.

   Alle våre bestillinger går til manuell kontroll og vil være ferdigbehandlet innen 24-timer. Kurs- og aktivitetsavgift må være betalt før oppstart.

 7. Endringer
  1. Fjell-Vandring AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs / aktivitet dersom deltakerantallet er for lavt, eller uforutsette situasjoner oppstår – i slike situasjoner vil deltakere få refundert innbetalt beløp i sin helhet.

 8. Force majeure
  1. Fjell-Vandring AS vil tilstrebe og levere alle ordrer, men kan ikke stilles ansvarlig for uforutsette hendelser som ikke kan kontrolleres eller unngås.

 9. Bilder & sosiale medier
  1. Fjell-Vandring AS står fritt til å benytte bilder fra våre kurs og aktiviteter til opplæring, markedsføring eller andre formål på våre Internett og Sosiale medier-sider. Dersom du som deltaker ikke ønsker å delta må du selv ta kontakt med oss for å reservere deg på forhånd.


Vilkår for våre arrangement og foredrag

 1. Vilkår gjelder for
  1. Enhver som bestiller og deltar på våre arrangementer og foredag fra Fjell-Vandring AS, enten som forening, firma eller privatperson.
  2. Bestilling foregår på våre butikk-nettsider, www.butikk.fjell-vandring.net.

 2. Ansvarsforhold
  1. Deltakere deltar på eget ansvar for alle våre arrangement, foredrag og sammenkomster!
   Fjell-Vandring AS med enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle personskader, ulykker, uforutsette situasjoner og heller ikke de økonomiske konsekvenser som kan oppstå.

 3. Aldersgrense 
  1. Alle som bestiller en tjeneste/vare i vår nettbutikk må være fylt 18 år. Deltakere under 18 år er selvsagt velkomne på våre arrangement og foredrag, men med foresatte som påmelder og betaler. Fyll inn deltakernavn i feltet «Ordrenotater», dersom under 18 år. Merk at enkelte aktiviteter kan ha egen aldersgrense – og da gjelder denne.

 4. Bindende bestilling
  1. Alle våre betalte aktiviteter, arrangement og foredrag har økonomisk bindende påmelding. Dersom ditt kjøp er utført via Vipps forbeholder vi oss retten til å reservere ditt beløp i inntil 3 måneder før det eventuelt trekkes fra din konto, hvis nødvendig. Aldersgrense 18år for kjøp over Internett i vår nettbutikk.

 5. Avmelding – refusjon av innbetalt beløp
  1. Din påmelding er økonomisk bindende og innbetalt beløp refunderes ikke. Du vil få tilbud om å delta på et tilsvarende kurs kostnadsfritt, dersom annet ikke er avtalt / beskrevet i aktuell aktivitet.

 6. Bekreftelse – kjøp i vår nettbutikk
  1. Du vil umiddelbart etter at du har bestilt en tjeneste hos oss, motta en bekreftelse på e-postadressen du oppgav ved din bestilling, mottar du ikke denne må du se i din «Søppel-postkasse». Mottar du ingen e-post må du ta kontakt med oss.

   Alle våre bestillinger går til manuell kontroll og vil være ferdigbehandlet innen 24-timer. Betaling for våre aktiviteter og foredrag må være betalt før oppstart.

 7. Endringer
  1. Fjell-Vandring AS forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer og foredrag dersom deltakerantallet er for lavt, eller uforutsette situasjoner oppstår – i slike situasjoner vil deltakere få refundert innbetalt beløp i sin helhet.

 8. Force majeure
  1. Fjell-Vandring AS vil tilstrebe og levere alle ordrer, men kan ikke stilles ansvarlig for uforutsette hendelser som ikke kan kontrolleres eller unngås.

 9. Bilder & sosiale medier
  1. Fjell-Vandring AS står fritt til å benytte bilder fra aktiviteter til opplæring, markedsføring eller andre formål på våre Internett og Sosiale medier-sider. Dersom du som deltaker ikke ønsker å delta må du selv ta kontakt med oss for å reservere deg på forhånd.


Generelt

 1. Sikkerhet og personvern
  1. Vi lover å håndtere dine personopplysninger som blir lagt inn på butikk.fjell-vandring.net på en trygg måte. For at du kan handle i vår nettbutikk, trenger vi personopplysninger som navn, adresse og e-postadresse. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med våre kurs og regnskapsføring.

   Din tilkobling til våre sider er kryptert (https). I tillegg benytter vi oss av WordPress, et av de mest brukte og populære CMSène. For vår nettbutikkløsning bruker vi Woocommerce med betalingstjenestene Vipps og faktura.

   Vår nettbutikk inneholder ingen felt for kortinformasjon. Hos oss kan du enten betale med Vipps eller per. faktura.
   Les mer i vår personvernerklæring.

  2. Fjell-Vandring AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Din kontaktinformasjon vil aldri bli gjort tilgjengelig for eksterne register eller andre virksomheter, unntaket er der du har meldt deg på et kurs hos våre samarbeidspartnere. Vi sender i slike tilfeller kun deltakerlister med informasjon om For- og Etternavn. Personopplysninger kan vi måtte gi ut dersom det foreligger en eventuell rettskraftig dom.

 2. Forbehold
  1. Vi tar forbehold om eventuelle skrive- og produktfeil på våre sider.
   Fjell-Vandring AS ønsker deg en god handel og vil svært gjerne at du tar kontakt om noe er uklart, eller at du er misfornøyd med et av våre tilbud.